ባሀል

መስማት የተሳናቸውን ባሕል እናቀርባለን ተመልከቱተመልከቱ

መሰማት የተሳናቸው በክብ መቀመጥ ይመርጣሉ ምክንያቱም ዓይን እና የሰውነት እንቅስቃሴ ዋና መግባቢያቸው ስለሆነ ነው